external image escola%20principal.jpg
external image logo%20ampa.jpg
CURS: 6e
Assignatura: Medi Social i Cultural

TREBALL D’INVESTIGACIÓ
Per què els nostres pares es queden sense feina?

**__Grup A__**
Quina ha estat la influència de la tecnologia en el funcionament de la fàbrica pel que fa a la qualificació dels treballadors i a l’augment de la productivitat?

**__Grup B__**
Quina relació té l’actual crisi amb l’evolució de les empreses d’automoció a Catalunya?

**__Grup C__**
Com pot haver afectat en el món laboral el procés migratori que s’ha donat a Catalunya al llarg dels darrers anys?

**__Grup D__**
Feu un estudi de camp entorn a les repercussions de la crisi del sector d’automoció a la població de Martorell: entrevistes, notícies, sondeig de pares de l’escola afectats, etc.

PROBLEMES........................CONCLUSIONS........................PROPOSTES DE SOLUCIONS